Michael Wittman – najsławniejszy czołgista

Największa sława lub hańba za dokonania bojowe spadła na generałów, którzy dowodzili w drugiej wojnie światowej. Jedną z postaci, której należy się szacunek za odwagę, mimo walki po niewłaściwej stronie frontu jest niemiecki oficer SS Michael Wittman. Nigdy nie cofał się przed niebezpieczeństwem i atakował wrogie oddziały nawet wtedy, gdy miał małe szanse na wygraną.…

Niesforny pilot – Hans Joachim Marseille

Hans Joachim Marseille to niemiecki pilot, który wsławił się walkami w szeregach Luftwaffe. Szybko skończył szkolenie oraz zyskał możliwość wykazania się podczas lotów bojowych. Miało to miejsce w roku 1940. Na drodze do awansu, który otrzymali wszyscy koledzy, stał jego brak poszanowania dla dyscypliny wojskowej. Często nakładano na niego kary, z których powodu stał się…